Reklamos politika

Terminai:


Operatorius – UAB „Adpresa“ platformos savininkas ir administratorius


Užsakovas, Tarpininkas, Valdytojas – partneriai - atitinkamai , reklamos Užsakovas, reklamos Tarpininkas, tinklapių savininkas-Valdytojas


Sistema, Platforma. AddPresshttps://addpress.eu tinklapis, kuriame vyksta apsikeitimas informacija tarp Valdytojų tinklapių, Užsakovų ir Operatoriaus.


1. Operatoriaus valdomoje AddPress sistemoje leidžiama visa neuždrausta Lietuvos įstatymais produkcijos, paslaugų, pardavimų, turizmo, švietimo, politikos ir t.t. reklama. Reklama AddPress platformoje yra suskirstyta į tris kategorijas pagal tematiką, kurios viena nuo kitos skiriasi pagal kainą.


2. Visa, pažeidžianti Lietuvos ir tarptautinius įstatymus ir dorovines normas reklama AddPress sistemoje yra neskelbtina. Kiekvienu jautriu atveju reklamos Užsakovai ir reklamos Tarpininkai turėtų kreiptis tiesiogiai į Operatorių situacijos išaiškinimo.


3. Tam tikrais atvejais Valdytojas gali nenorėti reklamos rodymo tokiomis temomis, kurios pažeidžia jo dorovinius įsitikinimus ar prieštarauja jo valdomo tinklapio tematikai. Tokiu atveju jis turi teisę kreiptis į Operatorių su prašymu atjungti tam tikrą reklamos skelbimų kategoriją iš kurios į jo tinklapį ateina jautri reklama.


4. Kiekvienu atveju Operatorius pasilieka teisę nepatvirtinti tos Užsakovo reklamos, kuri, jo nuomone, gali pažeisti, įžeisti ar sužeisti kažkokios žmonių grupės jausmus, įsitikinimus ar moralę.


Kainodara


Operatorius nustato fiksuotas ir pagal kategorijas suskirstytas reklamos skydelių kainas, kurios gali keistis (kristi ar kilti) priklausomai nuo situacijos rinkoje ir kitų aplinkybių. Kainų pasikeitimai neįtakoja einamųjų reklamos kampanijų. Apie kainų pasikeitimus AddPress sistemos dalyviai informuojami prieš 20 dienų iki joms pradedant įsigalioti el-paštu ir AddPress sistemos puslapyje Reklamos politika.


Valdytojas už savo nuomojamą reklaminį plotą uždirba ne mažiau nei 60 procentų nuo Operatoriaus gaunamų pajamų. Visos Operatoriaus pajamos pilnai priklauso nuo to, kokius reklaminius skydelius ir kokioje Kategorijoje pagal tematiką užsisakys Užsakovas. Jų parodymų kainos skiriasi, todėl net esant tinklapyje apytiksliai vienodam lankytojų skaičiui, skirtingais periodais uždirbamos pajamos gali kažkiek skirtis. Tai objektyvi realybė.


Reklamos sritis labai dinamiška, todėl rimti pakitimai finansų rinkoje ir ekonomikoje ją paliečia pirmiausiai. Įmonės nori reklamuotis, tačiau negali tam skirti pinigų tiek, kiek anksčiau, ir gali norėti rinktis pigesnius reklamos sprendimus.


Todėl Operatorius renkasi kiek įmanoma palaikyti patiriantį sunkumus verslą ir pasiūlyti prieinamus sprendimus, susijusius su nemokamu reklaminių skydelių įdiegimu jų tinklapiuose, nuolaidomis reklamai ir susijusioms paslaugoms bei konsultacijoms. Mes siūlome lankstumą ir galimybę tikrai prieiti prie abiems pusėms priimtino sprendimo.


Šiuo karantino laikotarpiu pasaulyje, o tame tarpe ir Lietuvoje vyksta dideli pasikeitimai. Jie vyksta ir AddPress platformoje. Ne dėl Operatoriaus užgaidos, o dėl objektyvių pasikeitimų valstybėje. Mes turime keisti požiūrį į reklamą kaip verslą, glaudžiau bendradarbiaudami su partneriais ir atsižvelgdami į jų poreikius. Todėl pasikeitimai bus neišvengiami, bet nebūtinai į blogąją pusę. Operatorius yra pasirengęs atsisakyti dalies savo uždarbio tam, kad padėtų išsilaikyti savo Partneriams – Užsakovui, Tarpininkui ir Valdytojui.


Jeigu Partneris nesutinka su bet kuriais, jo nuomone, jam nepriimtinais politikos pasikeitimais, jis turi teisę pasitraukti iš AddPress sistemos kai tik pasibaigs jo einamoji reklamos kampanija (jei tokia buvo paleista). Jo nepalies kainų pasikeitimai einamojoje reklamos kampanijoje. Ji bus užbaigta tomis kainomis, kuriomis buvo pradėta.


UAB Adpresa primena: Visa reklamos politika pagrįsta lankstumu ir abiems sandorio pusėms priimtino rezultato siekiu. Kviečiame savo potencialius būsimus partnerius pasinaudoti galimybe kartu pasiekti norimą rezultatą.

Parašykite mums